solar02

Dansk Energiøkonomisk Selskab

wind02

med debatforum

En faglig forening

light03

vores arrangementer

Bliv medlem og deltag i

Arrangementer

Næste arrangement

Dansk energi- og klimapolitik frem til 2030

Dato: tirsdag den 19. juni 2018
Tidspunkt: kl. 15:30
Sted: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K

Energistyrelsen har offentliggjort Basisfremskrivning 2018. Basisfremskrivningen illustrerer hvordan energiforbruget vil udvikle sig, hvis ikke der iværksættes nye energipolitiske tiltag. I øjeblikket pågår politiske forhandlinger om en nyt energiforlig, men indholdet kendes endnu ikke.

Med udgangspunkt i basisfremskrivningen indbyder Dansk Energiøkonomisk Selskab til gå-hjemmøde om energi- og klimapolitikken frem til 2030. Vi har bedt følgende om at komme med deres bud:

  • Chefkonsulent Morten Boje Blarke, Energistyrelsen, præsenterer Basisfremskrivning 2018 og de bagvedliggende forudsætninger.
  • Professor Lars Gårn Hansen, Det Miljøøkonomisk Råd, giver med udgangspunkt i rådets diskussionsoplæg sit bud på tilrettelæggelsen af klimapolitikken
  • Professor Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet, giver rådets bud på klimapolitikken

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest onsdag den 13. juni 2018

Bliv en del af DES

Bliv medlem og få fordele og spændende tilbud.

DES er en faglig forening med debatforum

Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Kontakt sekretariatet