solar02

Dansk Energiøkonomisk Selskab

wind02

med debatforum

En faglig forening

light03

vores arrangementer

Bliv medlem og deltag i

Arrangementer

Næste arrangement

Afgifts- og tilskudsanalysen – del 4.

Dato: torsdag den 23. november 2017
Tidspunkt: kl. 15.00.
Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

I juni offentliggjorde Skatteministeriet udkastet til den sidste og længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse del 4 om ”Afgifts- og tilskudssystemets virkninger på indpasning af grøn energi”. Selv om analysen kun er kommet i udkast, har dens konklusioner allerede rejst debat. Analysen vil ligesom de øvrige delrapporter indgå i regeringens udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020.

Dansk Energiøkonomisk Selskab inviterer til gå-hjem-møde om analysen og dens konklusioner,

Bliv en del af DES

Bliv medlem og få fordele og spændende tilbud.

IAEE

DES er en afdeling (affiliate) af International Association for Energy Economics (IAEE). IAEE har over 3.300 medlemmer i 74 lande, heraf er 1.800 medlemmer fra Europa.

Medlemmer kan deltage i internationale og europæiske konferencer arrangeret af IAEE til en favorabel medlemspris.

NB. DES melder sig ud af IAEE med udgangen af 2017.

DES er en faglig forening med debatforum

Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Kontakt sekretariatet