Dansk Energiøkonomisk Selskab

med debatforum

En faglig forening

vores arrangementer

Bliv medlem og deltag i

Arrangementer

Næste arrangement

Miljøøkonomisk Råd – CO2-lækage og dansk klimapolitik

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 15.00

Energistyrelsen, Mødesalen, Carsten Niebuhrs Gade 43,1577 København V

I slutningen af april udgav Miljøøkonomisk Råd deres årlige rapport. Temaets for årets rapport er en analyse af CO2-lækage og dansk klimapolitik. Dansk Energiøkonomisk Selskab vil i den anledning invitere til gå-hjem-møde, hvor rapportens konklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret og kommenteret af en række interessenter. Vi har bedt følgende om at komme med deres indspark:

  • Professor Lars Gårn Hansen, Det Miljøøkonomisk Råd
  • Troels Ranis, Underdirektør DI
  • Frederik Silbye, Analysechef Klimarådet

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest fredag den 31. maj 2019.

Bliv en del af DES

Bliv medlem og få fordele og spændende tilbud.

DES er en faglig forening med debatforum

Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Kontakt sekretariatet