Afgifts- og tilskudsanalysen – del 4.

Afholdt. Find Præsentationer her

Dato: torsdag den 23. november 2017
Tidspunkt: kl. 15.00.
Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

I juni offentliggjorde Skatteministeriet udkastet til den sidste og længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse del 4 om ”Afgifts- og tilskudssystemets virkninger på indpasning af grøn energi”. Selv om analysen kun er kommet i udkast, har dens konklusioner allerede rejst debat. Analysen vil ligesom de øvrige delrapporter indgå i regeringens udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020.

Dansk Energiøkonomisk Selskab inviterer til gå-hjem-møde om analysen og dens konklusioner,

hvor vi har indbudt en af rapportens hovedforfattere til at præsentere konklusionen. Vi har ligeledes inviteret to markante debattører til at kommentere på analysen.

Program:
15.30 Velkomst.
15.35 Chefkonsulent i skatteministeriet, Jens Holger Helbo Hansen, gennemgår analysen og dens hovedkonklusioner
16.05 Klimarådets formand, professor Peter Birch Sørensen, og professor Henrik Klinge Jacobsen kommenterer på analysen.
16.45 Diskussion og Q/A

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest mandag den 20. november 2017.