Indlæg af DEShjemmeside

Miljøøkonomisk Råd – CO2-lækage og dansk klimapolitik

Dato: tirsdag den 4. juni 2019Tidspunkt: kl. 15:00Sted: Energistyrelsen, Mødesalen, Carsten Niebuhrs Gade 43,1577 København V I slutningen af april udgav Miljøøkonomisk Råd deres årlige rapport. Temaets for årets rapport er en analyse af CO2-lækage og dansk klimapolitik. Dansk Energiøkonomisk Selskab vil i den anledning invitere til gå-hjem-møde, hvor rapportens konklusioner og anbefalinger vil blive […]

Dansk energi- og klimapolitik frem til 2030

Dato: torsdag den 19. juni 2018 Tidspunkt: kl. 15:30 Sted: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K Energistyrelsen har offentliggjort Basisfremskrivning 2018. Basisfremskrivningen illustrerer hvordan energiforbruget vil udvikle sig, hvis ikke der iværksættes nye energipolitiske tiltag. I øjeblikket pågår politiske forhandlinger om en nyt energiforlig, men indholdet kendes endnu ikke. Med udgangspunkt i basisfremskrivningen indbyder Dansk […]

Regulering af fjernvarmesektoren

Afholdt: Læs oplæg her: Dato: torsdag den 22. marts 2018 Tidspunkt: kl. 15.30. Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C Der er i disse tider en livlig debat om den mest hensigtsmæssige regulering af forsyningssektorerne og særligt af fjernvarmen. Dansk Energiøkonomisk Selskab vil i den anledning invitere til gå-hjemmøde, hvor vi har indbudt 3 […]

Afgifts- og tilskudsanalysen – del 4.

Afholdt. Find Præsentationer her Dato: torsdag den 23. november 2017 Tidspunkt: kl. 15.00. Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C I juni offentliggjorde Skatteministeriet udkastet til den sidste og længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse del 4 om ”Afgifts- og tilskudssystemets virkninger på indpasning af grøn energi”. Selv om analysen kun er kommet i udkast, har dens konklusioner […]

Den tyske Markedsmodel 2.0

Dato: torsdag den 5. november 2015. Tidspunkt: kl. 15:30. Sted: Energistyrelsen (kantinen), Amaliegade 44, 1256 København K. Se program Tilmelding senest mandag den 2. november 2015 på mail: edr@danskenergi.dk

Gå-hjem-møde: “Utilities of the Future: Future of Utilities”

Dato: torsdag den 1. oktober 2015. Tidspunkt: kl. 16:30. Sted: Nykredit Auditorium (SPs08), Copenhagen Business School (CBS), Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Program: Utilities of the Future Se omtale i CBS Observer: http://cbsobserver.dk/foredrag-og-debat-om-fremtidens-elforsyning Tilmelding senest mandag den 28. september 2015 på mail: edr@danskenergi.dk