Dansk energi- og klimapolitik frem til 2030

Dato: torsdag den 19. juni 2018
Tidspunkt: kl. 15:30
Sted: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K

Energistyrelsen har offentliggjort Basisfremskrivning 2018. Basisfremskrivningen illustrerer hvordan
energiforbruget vil udvikle sig, hvis ikke der iværksættes nye energipolitiske tiltag. I øjeblikket
pågår politiske forhandlinger om en nyt energiforlig, men indholdet kendes endnu ikke.

Med udgangspunkt i basisfremskrivningen indbyder Dansk Energiøkonomisk Selskab til gå-hjemmøde
om energi- og klimapolitikken frem til 2030. Vi har bedt følgende om at komme med deres bud:

  • Chefkonsulent Morten Boje Blarke, Energistyrelsen, præsenterer Basisfremskrivning 2018
    og de bagvedliggende forudsætninger
  • Professor Lars Gårn Hansen, Det Miljøøkonomisk Råd, giver med udgangspunkt i rådets diskussionsoplæg
    sit bud på tilrettelæggelsen af klimapolitikken
  • Professor Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet, giver rådets bud på klimapolitikken

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et
let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest
onsdag den 13. juni 2018

Regulering af fjernvarmesektoren

Afholdt: Læs oplæg her:

Dato: torsdag den 22. marts 2018
Tidspunkt: kl. 15.30.
Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Der er i disse tider en livlig debat om den mest hensigtsmæssige regulering af forsyningssektorerne
og særligt af fjernvarmen. Dansk Energiøkonomisk Selskab vil i den anledning invitere til gå-hjemmøde,
hvor vi har indbudt 3 eksperter til at tale om, hvad de ser som den mest hensigtsmæssige regulering
af fjernvarmesektoren. Vi har bedt følgende om at komme med deres indspark:

  • Hans Henrik Lindboe, Partner EA energianalyse
  • Rune Moesgaard, chef for Politisk Økonomisk Sekretariat i Dansk Fjernvarme.
  • Carsten Smidt, ejer af Konveks, tidl. vicedirektør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et
let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest
onsdag den 21. marts 2017.

Afgifts- og tilskudsanalysen – del 4.

Afholdt. Find Præsentationer her

Dato: torsdag den 23. november 2017
Tidspunkt: kl. 15.00.
Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

I juni offentliggjorde Skatteministeriet udkastet til den sidste og længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse del 4 om ”Afgifts- og tilskudssystemets virkninger på indpasning af grøn energi”. Selv om analysen kun er kommet i udkast, har dens konklusioner allerede rejst debat. Analysen vil ligesom de øvrige delrapporter indgå i regeringens udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020.

Dansk Energiøkonomisk Selskab inviterer til gå-hjem-møde om analysen og dens konklusioner,

hvor vi har indbudt en af rapportens hovedforfattere til at præsentere konklusionen. Vi har ligeledes inviteret to markante debattører til at kommentere på analysen.

Program:
15.30 Velkomst.
15.35 Chefkonsulent i skatteministeriet, Jens Holger Helbo Hansen, gennemgår analysen og dens hovedkonklusioner
16.05 Klimarådets formand, professor Peter Birch Sørensen, og professor Henrik Klinge Jacobsen kommenterer på analysen.
16.45 Diskussion og Q/A

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest mandag den 20. november 2017.

Gå-hjem-møde: “Utilities of the Future: Future of Utilities”

Dato: torsdag den 1. oktober 2015.
Tidspunkt: kl. 16:30.
Sted: Nykredit Auditorium (SPs08), Copenhagen Business School (CBS), Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg.

Program: Utilities of the Future

Se omtale i CBS Observer: http://cbsobserver.dk/foredrag-og-debat-om-fremtidens-elforsyning

Tilmelding senest mandag den 28. september 2015 på mail: edr@danskenergi.dk