Den tyske Markedsmodel 2.0

Dato: torsdag den 5. november 2015.
Tidspunkt: kl. 15:30.
Sted: Energistyrelsen (kantinen), Amaliegade 44, 1256 København K.

Se program

Tilmelding senest mandag den 2. november 2015 på mail: edr@danskenergi.dk