Miljøøkonomisk Råd – CO2-lækage og dansk klimapolitik

Dato: tirsdag den 4. juni 2019
Tidspunkt: kl. 15:00
Sted: Energistyrelsen, Mødesalen, Carsten Niebuhrs Gade 43,1577 København V

I slutningen af april udgav Miljøøkonomisk Råd deres årlige rapport. Temaets for årets rapport er en analyse af CO2-lækage og dansk klimapolitik. Dansk Energiøkonomisk Selskab vil i den anledning invitere til gå-hjem-møde, hvor rapportens konklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret og kommenteret af en række interessenter. Vi har bedt følgende om at komme med deres indspark:

  • Professor Lars Gårn Hansen, Det Miljøøkonomisk Råd
  • Troels Ranis, Underdirektør DI
  • Frederik Silbye, Analysechef Klimarådet

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et let traktement.


Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest fredag den 31. maj 2019.