Dansk energi- og klimapolitik frem til 2030

Dato: torsdag den 19. juni 2018
Tidspunkt: kl. 15:30
Sted: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K

Energistyrelsen har offentliggjort Basisfremskrivning 2018. Basisfremskrivningen illustrerer hvordan
energiforbruget vil udvikle sig, hvis ikke der iværksættes nye energipolitiske tiltag. I øjeblikket
pågår politiske forhandlinger om en nyt energiforlig, men indholdet kendes endnu ikke.

Med udgangspunkt i basisfremskrivningen indbyder Dansk Energiøkonomisk Selskab til gå-hjemmøde
om energi- og klimapolitikken frem til 2030. Vi har bedt følgende om at komme med deres bud:

  • Chefkonsulent Morten Boje Blarke, Energistyrelsen, præsenterer Basisfremskrivning 2018
    og de bagvedliggende forudsætninger
  • Professor Lars Gårn Hansen, Det Miljøøkonomisk Råd, giver med udgangspunkt i rådets diskussionsoplæg
    sit bud på tilrettelæggelsen af klimapolitikken
  • Professor Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet, giver rådets bud på klimapolitikken

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et
let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest
onsdag den 13. juni 2018