Slide background

Læs mere om foreningen

Hvem er vi?

Selskabet er et debatforum!
Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Spændende arrangementer
Selskabet arrangerer seminarer, foredrag, debatmøder og konferencer. Emnerne spænder fra brede energiøkonomiske og energipolitiske spørgsmål til mere specifikke økonomifaglige.

Møderne er åbne for alle medlemmer, og deltagelse er i de fleste tilfælde gratis!

Bestyrelsen

Formand
Michael Mücke Jensen, mmj@eof.dk
Teknik- og miljøchef, Energi- og Olieforum

Kasserer
Torsten Hasforth, tha@danskenergi.dk 
Chefkonsulent, Dansk Energi

Anders E. Larsen, andersla@ruc.dk
Ekstern Lektor, RUC, Inst. for Samfund og globalisering

Frits Møller Andersen, fman@risoe.dtu.dk
Programleder, DTU/Risø

Hans Erik Kristoffersen, hek@energinet.dk
Sektionschef, Energinet.dk

Henrik Andersen, hea@ens.dk
Kontorchef, Energistyrelsen

Frederik Dalgård Andersen, FREAN@orsted.dk
Senior Manager, Regulatory Affairs Denmark, Ørsted

Lars B. Termansen, lbt@ens.dk
Chefkonsulent, Energistyrelsen

Formand DES Student Chapter
Michael Mücke Jensen, mmj@eof.dk
Teknik- og miljøchef, Energi- og Olieforum

Hvad kan vi tilbyde?

Bliv medlem
Medlemskredsen omfatter personer med økonomisk eller anden samfundsvidenskabelig eller teknisk baggrund, som er ledere eller specialister inden for energiadministration, virksomheder og organisationer i energisektoren, forsknings- og undervisningssektoren m.fl.

Fordelene ved et medlemskab
Der afholdes typisk 4-6 arrangementer om året.

Spørgsmål og/eller kommentarer kan sendes til formanden for DES eller til sekretariatet (se herunder).

Studerende? – DES Student Chapter
En gruppe studerende har taget initiativ til oprettelsen af DES ”Student Chapter”, som står for aktiviteter for medlemmer, der er studerende. I DES er et studentermedlemsskab gratis, og medlemsskabet giver den studerende mulighed for at deltage i alle ordinære arrangementer i DES samt i de arrangementer, som ”Student Chapter” afholder.

Sekretariat
Varetages af Per Brogård, pb@feconomics.com, telefon: +45 61 60 48 42

DES er en faglig forening med debatforum

Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Kontakt sekretariatet