Slide background

Læs mere om foreningen

Hvem er vi?

Selskabet er et debatforum!
Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Spændende arrangementer
Selskabet arrangerer seminarer, foredrag, debatmøder og konferencer. Emnerne spænder fra brede energiøkonomiske og energipolitiske spørgsmål til mere specifikke økonomifaglige.

Møderne er åbne for alle medlemmer, og deltagelse er i de fleste tilfælde gratis!

Afdeling af IAEE 
Dansk Energiøkonomisk Selskab blev stiftet i 1986. Selskabet er samtidig en afdeling (affiliate) af International Association for Energy Economics (IAEE). IAEE har over 3.300 medlemmer fordelt i 74 lande, heraf er 1.800 medlemmer fra Europa. Medlemsskab af DES giver automatisk medlemsskab af IAEE.

Selskabet udtræder dog af IAEE med udgangen af 2017

Bestyrelsen

Formand
Michael Mücke Jensen, mmj@eof.dk
Teknik- og miljøchef, Energi- og Olieforum

Kasserer
Torsten Hasforth, tha@danskenergi.dk 
Chefkonsulent, Dansk Energi

Anders E. Larsen, andersla@ruc.dk
Ekstern Lektor, RUC, Inst. for Samfund og globalisering

Frits Møller Andersen, fman@risoe.dtu.dk
Programleder, DTU/Risø

Hans Erik Kristoffersen, hek@energinet.dk
Sektionschef, Energinet.dk

Henrik Andersen, hea@ens.dk
Kontorchef, Energistyrelsen

Jens Fossar Madsen, jefma@dongenergy.dk
Senior Manager, Group Regulatory Affairs, DONG Energy A/S

Lars B. Termansen, lbt@ens.dk
Chefkonsulent, Energistyrelsen

Formand DES Student Chapter
Michael Mücke Jensen, mmj@eof.dk
Teknik- og miljøchef, Energi- og Olieforum

Hvad kan vi tilbyde?

Bliv medlem
Medlemskredsen omfatter personer med økonomisk eller anden samfundsvidenskabelig eller teknisk baggrund, som er ledere eller specialister inden for energiadministration, virksomheder og organisationer i energisektoren, forsknings- og undervisningssektoren m.fl.

Fordelene ved et medlemskab
Der afholdes typisk 4-6 arrangementer om året. Selskabets medlemmer kan herudover deltage i internationale og europæiske konferencer arrangeret af IAEE til en favorabel medlemspris.

Alle medlemmer modtager 4-6 gange om året IAEE’s Newsletter, der orienterer om internationale konferencer og møder m.v.

Spørgsmål og/eller kommentarer kan sendes til formanden for DES eller til sekretariatet (se herunder).

Studerende? – DES Student Chapter
En gruppe studerende har taget initiativ til oprettelsen af DES ”Student Chapter”, som står for aktiviteter for medlemmer, der er studerende. I DES koster et studentermedlemsskab kun 100 kr. pr. år, og medlemsskabet giver den studerende mulighed for at deltage i alle ordinære arrangementer i DES samt i de arrangementer, som ”Student Chapter” afholder. Derudover giver et medlemskab også de studerende studentermedlemsskab til moderorganisationen IAEE (medlemsskab koster normalt 50 US$).

Sekretariat
Sekretariatsbetjeningen er under omlægning. Info følger snarest

DES er en faglig forening med debatforum

Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Kontakt sekretariatet