Regulering af fjernvarmesektoren

Afholdt: Læs oplæg her:

Dato: torsdag den 22. marts 2018
Tidspunkt: kl. 15.30.
Sted: Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Der er i disse tider en livlig debat om den mest hensigtsmæssige regulering af forsyningssektorerne
og særligt af fjernvarmen. Dansk Energiøkonomisk Selskab vil i den anledning invitere til gå-hjemmøde,
hvor vi har indbudt 3 eksperter til at tale om, hvad de ser som den mest hensigtsmæssige regulering
af fjernvarmesektoren. Vi har bedt følgende om at komme med deres indspark:

  • Hans Henrik Lindboe, Partner EA energianalyse
  • Rune Moesgaard, chef for Politisk Økonomisk Sekretariat i Dansk Fjernvarme.
  • Carsten Smidt, ejer af Konveks, tidl. vicedirektør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et
let traktement.

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: pb@feconomics.com senest
onsdag den 21. marts 2017.