Bliv medlem af

Tilmelding til DES

Årskontingent

Firmamedlemsskab:
Årskontingent kr. 2.200
Flere medarbejdere kan deltage i arrangementer

Affiliate (personligt) medlemsskab:
Årskontingent kr. 350
Kun personlig deltagelse i arrangementer

Studerende:
Årskontingent: gratis
Kun personlig deltagelse i arrangementer

Fordelene ved et medlemskab
Der afholdes typisk 4-6 arrangementer om året.

DES er en faglig forening med debatforum

Formålet er at fremme interessen for energiøkonomiske emner i bred forstand og at bidrage til udviklingen af det energiøkonomiske fagområde i Danmark.

Kontakt sekretariatet